Kultura i sztuka w Łomży

Wydarzeniem które miało zasadniczy wpływ na ukształtowanie specyficznego środowiska kulturalnego Łomży i najbliższej okolicy było utworzenie w 1974 roku województwa łomżyńskiego.
Awans administracyjny miasta spowodował, że w Łomży zaczęli osiedlać się nie tylko lepiej wykształceni mieszkańcy okolicznych wsi i ludzie chcący znaleźć zatrudnienie w organizujących się wojewódzkich instytucjach administracji państwowej, ale także liczni artyści, zwłaszcza, że pierwsze władze nowego województwa dokładały starań aby jak najwięcej artystów ściągnąć do miasta lub w najbliższą okolicę . W drugiej połowie lat 70- tych zaczęli osiedlać się tu pisarze, poeci, malarze, graficy czy muzycy. Choć część z nich w ciągu kilku lat od osiedlenia się w Łomży wyjechała stąd to mimo wszystko wielu pozostało. W 1994 roku w mieście tworzyło „trzynastu artystów plastyków, specjalizujących się w różnych dziedzinach sztuki od malarstwa poprzez grafikę, rysunek, rzeźbę i medalierstwo po sztukę użytkową, reprezentujących różne orientacje i kierunki.” Większość z nich tak jak na przykład: Henryk Osicki, Iwona Sielska-Deptuła, Grażyna i Stanisław Kędzielawscy, Jerzy Swoiński, czy Krystyna Wiśniewska-Czarny i Janusz Czarny do Łomży przyjechali właśnie w pierwszych latach po utworzeniu województwa. W tym samym czasie w okolicy Łomży pojawili się także literaci. W 1994 roku było ich sześciu, a pięciu z nich przyjechało tu w latach 70-tych. Podsumowując za Łomżyńskim Informatorem Kulturalnym w połowie lat 90-tych w mieście i najbliższej okolicy mieszkało i pracowało: dwudziestu malarzy, trzech grafików, trzech rzeźbiarzy, czterech artystów fotografików i dwóch artystów witrażowaników. Spis powyższy nie jest jednak pełną prezentacją środowiska artystycznego. Pomija on chociażby muzyków orkiestry kameralnej, czy aktorów miejscowego teatru. Na terenie Łomży i w najbliższej okolicy pod koniec lat dziewięćdziesiątych działało kilkanaście jednostek kultury. W każdej gminie działał gminny, lub miejsko-gminny ośrodek kultury , a do tego działały tu również placówki kulturalne o znaczeniu regionalnym. Były to: Muzeum Okręgowe w Łomży, w skład którego wchodził także Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Regionalny Ośrodek Kultury, Państwowy Teatr Lalek i Łomżyńska Orkiestra Kameralna. Na szczególną uwagę zasługuje Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych (MDK-DŚT). Podległa samorządowi Łomży placówka prowadziła wielostronną działalność kulturalną. Poza prowadzeniem młodzieżowych grup plastycznych, wokalnych, czy tanecznych przy jednostce działał między innymi jedyny w kraju Czarny Teatr – Sivina II Tomasza Brzezińskiego. W 1998 roku w Łomży istniały 4 galerie: Galeria MDK-DŚT „Bonar”, Galeria „Pod Arkadami”, Galeria Sztuki Współczesnej, i Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej a prace miejscowych artystów dodatkowo prezentowano także w holu urzędu wojewódzkiego. O aktywności społecznej i kulturalnej środowiska może świadczyć także stosunkowo duża ilość różnego rodzaju towarzystw i stowarzyszeń. Autorzy Łomżyńskiego Informatora Kulturalnego w 1994 roku w Łomży doliczyli się pięciu towarzystw regionalnych: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomżyńskie Towarzystwo Fotograficzne, Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Poza tym działały tu także oddziały wojewódzkie dziesięciu organizacji i stowarzyszeń ogólnopolskich. Szczególne miejsce wśród łomżyńskich stowarzyszeń zajmuje Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. Towarzystwo rozpoczęło działalność w 1975 roku, czyli w roku w którym powstało województwo łomżyńskie. Celem towarzystwa jest; „krzewienie nauki i pielęgnowanie kultury, inspirowanie i popieranie badań naukowych, zwłaszcza w zakresie potrzeb województwa łomżyńskiego, gromadzenie wszelkich materiałów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem regionu, jego odrębności językowych i kulturowych.” Swoje statutowe cele towarzystwo realizuje prowadząc miedzy innymi seminaria doktoranckie, sesje naukowe i popularnonaukowe, a także badania. ŁTN prowadzi także bardzo szeroka działalność wydawniczą. W ciągu ponad dwudziestu lat istnienia wydało blisko 50 publikacji głównie o charakterze regionalnym. W roku wyborów samorządowych stosunkowo bogate było także środowisko dziennikarskie. W mieście działały dwie lokalne stacje radiowe Radio Łomża i Radio Bab, a także oddział Polskiego Radia Białystok. Raz w tygodniu ukazywały się dwa lokalne programy telewizyjne w sieci telewizji kablowych Vectra i Szel-Sat, a niemal codziennie informacje z regionu ukazywały się w programie informacyjnym Telewizji Białystok – oddziale regionalnym TVP. Poza tym wychodziły tu trzy lokalne dzienniki: Kurier Poranny, Gazeta w Białymstoku – lokalny dodatek Gazety Wyborczej i Gazeta Współczesna, a także dwa tygodniki, znany od niemal 20 lat Tygodnik Regionalny Kontakty i powstały wiosną 1998 roku Tygodnik Regionalny Prosto. Miejscowe środowisko przyrodnicze wyróżnia bogactwo form i różnorodność zarówno fauny jak i flory. W odległości zaledwie kilku kilometrów do Łomży na terenie gmin Łomża, Piątnica i Wizna rozpościera się Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Poza tym na terenie na którym od 1999 roku istnieje powiat łomżyński znajdują się dziesiątki pomników przyrody, kilka rezerwatów i obszary chronionego krajobrazu. Taki status ma: północno-zachodnia część puszczy kurpiowskiej i pradolina Narwi i Dolina Pisy.
Administrator śr, 22 lutego 2006 22:40Copyright @ 2003 Urząd Miejski w Łomży!